fredag 8. november 2013

Siv Jensens forhandlingsbudsjett

Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
Finansminister Siv Jensen (Frp) mener det var mange snubletråder som ventet på henne i budsjettforslaget hun overtok fra de rødgrønne. Etter tre uker med "opprydding" legger hun ut noen nye til samarbeidspartnerne i Venstre og KrF. Og flere av dem handler om klima.

Siden dette er en blogg om varme, skal jeg ikke komme inn på elbilbransjens ramaskrik etter Transnova-kutt, miljøbevegelsens ramaskrik om budsjettkutt i regnskogsatsingen eller bistandsorganisasjonenes ramaskrik om bistandskutt. Men at dette er saker både Venstre og Krf kunne tenke seg å endre på, er åpenbart.

For oss i Norsk Fjernvarmes del vil kampen de neste dagene stå om å få beholde den lille økningen i elavgiften som den rødgrønne regjeringen la opp til, men som Siv Jensen har fjernet.

I et marked med lave strømpriser - og med utsikter for lave strømpriser i lang tid framover - er ikke et lite påslag i elavgiften spesielt betydningsfull for den jevne strømkunden og det har vært lite oppmerksomhet om denne økningen. Men for alle som jobber med energieffektivisering, er den svært viktig. Det er den også for fjernvarmebransjen, som har sine priser regulert til strømprisen. Litt høyere elavgift slår rett inn på lønnsomheten til fornybare varmeprosjekter og ville derfor vært en velkommen håndsrekning til en bransje med lave marginer.

Den nye regjeringen har hatt høy profil på nettopp ENØK-arbeid og olje- og energiminister Tord Lien har lovet å satse på "mykje lys og mykje varme". Dermed er det underlig at akkurat denne delen av det rødgrønne budsjettet blir endret. Litt høyere elavgift er en effektivt og ubyråkratisk måte å sørge for mer fornybar varme i Norge.

I Venstres alternative budsjett tar partiet til orde for en større økning av elavgiften enn den de rødgrønne la opp til - og Unge Venstre er svært skuffet over regjeringens kutt på dette feltet.

Vi har derfor et visst håp om at Venstre får dette på plass igjen, men dette er åpenbart nå en brikke i den store tautrekkingen som starter i Stortinget mandag, når de fire samarbeidspartiene Høyre, Frp, Venstre og Krf setter seg ned rundt forhandlingsbordet.

Etter åtte år hvor Stortingsflertallet satt i regjering, er ikke regjeringens budsjettforslag lenger en fasit som presenteres Stortinget. Det Siv Jensen presenterte fredag var et forhandlingsbudsjett. Først når Finanskomiteen kommer med sin innstilling til resten av Stortinget 20. november får vi fasiten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar