tirsdag 15. desember 2015

Heat is cool

Daglig leder
Heidi Juhler
Alt er større i USA og Canada – også innen fjernvarme. Det er svære anlegg, like mye kjøling – og mest fossil energi.

Men mye er i endring også "over there". Tema på en konferanse jeg deltok på i Vancouver 7. og 8. desember var nettopp "Evolving Energy - Embracing Change"- og det betyr blant annet å bruke mer fornybare ressurser i fjernvarmen: varmepumper og bioenergi.

Der borte kaller de det "District Energy" – lokal energi, som omfatter både varme og kjøling – og med et så stort kontinent er sentral styring ikke særlig brukbart. Vi ble vist hvordan lokale initiativ fungerer og hvordan kunden settes i sentrum.

Her er det masse å lære for norske fjernvarmebedrifter som søker etter dialogen med kundene.

USA og Canada har felles fjernvarmeforening, IDEA, som var vertskap for konferansen, med den alltid tilstedeværende Rob Thornton som leder. Thornton er typen som kjører tre paneldebatter etter hverandre, som alltid stiller de riktige spørsmålene, snakker med alle, og gjerne inviterer 50 utvalgte til morsomme middager.

"Lights of Hope" var budskapet
utenfor møtesenteret i Vancouver
Jeg var en av de utvalgte, som "alternate member" i IEA DHC – CHP Excomm. Det er det internasjonale energibyrået IEAs gruppe for fjernvarme, fjernkjøling og kraftvarme. Vi hadde det 65. møte i denne gruppen, praktisk samordnet med konferansen, slik at vi kunne fortelle om hva som hender i resten av verden. Vi var sju fra Europa og en fra Korea.

Utstyrt med en tresiders spørsmålsliste skulle jeg fortelle "alt om fjernvarmen i Norge" på ti minutter, noe som selvsagt var en umulig oppgave.

De nordamerikanske tilhørerne var likevel imponert over hvor langt Europa er kommet med fornybar fjernvarme, selv om fornybarandelen varierer. Her er Norge i alle fall helt på topp, med 95 prosent gjenvunnet og fornybar fjernvarme nasjonalt.

Tilbakemeldingen var at nordamerikanerne mener de er lysår bak oss, men til gjengjeld er de mestere på teknologi.

Det er alltid utfordrende å få med seg alt på denne typen møter. For eksempel var vi ni fra IEA-gruppen som åpnet debatten i et panel - og kunne derfor ikke se lysbildene som ble presentert på veggen bak oss. Med bare tre innfødte engelskspråklige i gruppen, og resten av presentasjonene av varierende kvalitet, gikk vi glipp av det meste. Sjefen for den koreanske fjernvarmeforeningen tok for sin del ansvar for egen haltende engelsk og delegerte sin presentasjonen til sin underordnede. Slik gjør de det der.

Selv om noen tekniske detaljer ble "lost in translation" var uansett hovedbudskapene lette å ta med seg. "Heat is cool" og som Lars Gullev, den danske viseordførende i IEA-komiteen treffende oppsummerte:

"No modern society can solve the growing climate and environmental challenges without involving district heating as an integral part of the infrastructure".