mandag 23. desember 2013

Ut av skyttergravene og inn i det nye året


Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
Utgangen av året er som alltid fylt med refleksjoner i de fleste bransjer. For  meg er det salige John Lennon og Yoko Ono som oppsummerer tilstanden: War is over - if you want to!

Sammenhengen er kanskje litt søkt, men John og Yokos klassiker dukket opp i hodet mitt etter flere konstruktive møter nå på tampen av året med relaterte myndigheter og bransjeorganisasjoner. Kanskje skyldes det at året så langt for mange var preget av, om ikke krig, så i hvert fall høyrøstet debatt knyttet til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sitt arbeid med nye energiregler i teknisk byggforskrift (TEK15). Men stemningen fra disse møtene fikk meg til å ville dele ut noen virtuelle blomster til folk vi kommer til å snakke og diskutere mer med i 2014.

Den første går rett og slett til Dibk. Arbeidet med TEK15 er en formidabel jobb og det er ikke enkelt når byggebransjen og energibransjens verdensbilder møtes i debatt om tekniske veivalg som helst skal stå seg i et hundreårsperspektiv og samtidig bidra til ganske så kortsiktige utslippsmål. Direktoratet skal ha ros for en lydhør og åpen linje i arbeidet så langt - og heldigvis har energibransjen etterhvert klart å komme med konstruktive innspill i en debatt som i starten var solid plantet i byggverdenen. Flere innspill kommer på nyåret. Vi er derfor veldig spent på hva som til slutt blir innholdet i "den lukkede konvolutten" med direktoratets forslag som skal leveres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar.

Den andre blomsten går til Norsk Teknologi. De som har fulgt debatten de siste årene, har nok fått med seg at vi ofte har vært uenige i sentrale spørsmål om rammevilkår, noe som også er tydelig på deres hjemmeside, og da blir det lett at man sitter på hver sin tue hver gang spørsmål vi begge er opptatt av dukker opp på dagsorden. Kudos, som det heter her på internett, går derfor til NTs direktør for næringspolitikk, Tore Strandskog, som takket ja til å delta på et møte "med fienden" i Energi Norges fagforum varme i november. Den dialogen fortsetter allerede i januar, ettersom både vi og NT kikker på alternativer for en tredje vei i TEK15-debatten om systemgrenser.

Den tredje blomsten går til noen som i utgangspunktet står oss nær, men som vi definitivt trenger å styrke samarbeidet med: VVS-foreningen. Fagsjef Knut Olav Knudsen skal ha stor ros for med et kritisk blikk på egen bransje å ha tatt tak i sentrale spørsmål rundt vannbårne varmeløsninger. Hvorfor er ikke rørleggerne mer på hugget i dette markedet? Vi er mange som står hardt på at vannbårne systemer i bygg er avgjørende viktig for å sikre den energifleksibiliteten Norge trenger i framtiden, men da må de systemene faktisk fungere. Og der har rørleggerbransjen en nøkkelrolle, noe vi også klart ser. Agder Energi Varme har gjennom året hatt et spennende prosjekt hvor de har gått inn i byggene for å se på hvordan man kan gjøre de vannbårne løsningene enklere, bedre og rimeligere. Efaringene derfra, og Knudsens tanker, kombinert med interesse fra flere aktører på byggsiden, gjør at vi nå setter i gang et felles arbeid på tvers av bransjeorganisasjonene. Målet er å samle og vise fram de gode løsningene og sørge for at markedet etterspør dem. Dette kommer det mer om på nyåret.

Det er selvsagt mange flere blomster som kunne deles ut, men jeg nøyer meg nå med en fellesblomst til alle dere som kommer ut av gamle skyttergraver og tenker nytt.  John og Yokos kommentar til verdens tilstand sitter som alltid tungt i magen og er en preken vi alle burde minne hverandre på når champagnekorkene skytes inn i det nye året.

Helt til slutt et lite postkort til dere alle fra fantastiske Harstad hvor vi i Norsk Fjernvarme hadde vårt årsmøte i mai. Vi tar med oss godstemningen derfra inn i 2014. Godt Nytt År!


mandag 9. desember 2013

Er det ikke miljøvennlig å ta vare på spillvarme?

Kommunikasjonsjef
Trygve Mellvang-Berg
Enkelte aktører i pelletsbransjen er skeptiske til fjernvarme som miljøvennlig energiløsning i morgendagens bygg. Det har de ingen grunn til å være.

Hans Ivar Morken, daglig leder i Pemco Trepellets, er blant dem som stiller spørsmål ved fjernvarmens miljøverdi etter å ha deltatt på et møte om de nye energireglene som kan komme i neste utgave av byggteknisk forskrift (TEK15).
- Jeg registrerer at det trolig vil bli mer fokus på energikvalitet og mengde levert varme, det er bra, men når fjernvarme blir betegnet som miljøvennlig, skulle det gjerne vært mer fokus på hva fjernvarmeanleggene bruker som energibærere, det fyres jo med søppel, som inneholder mye plast, og det fyres med gass på toppen, sier Morken til VVS-forum.
Odd Viddal, teknisk sjef ved Roth Nordic, følger opp i samme leie. Han undrer seg over at "man ikke snakker om hva man fyrer med" når det gjelder fjernvarme.

For å ta det første først. Vi i Norsk Fjernvarme snakker mye "om hva vi fyrer med". Vi gjør det vi kan for å få mer oppmerksomhet om hvor våre medlemmer henter energien fra - og det kan være fra så mangt. Nærmest hva som helst kan brukes til å varme vannet i fjernvarmerørene. Det dukker opp nye anlegg for solvarme, fjordvarme og effektiv forbrenning av pellets blant mye annet, mens fossile brensler er på full fart ut av bildet.

Vi sendte ut en pressemelding tidligere i høst, som  blant andre Teknisk Ukeblad slo opp, hvor den nasjonale fjernvarmemiksen går klart fram. Olje utgjorde i fjor bare 2,4 prosent av energikildene, mens gass lå på 5 prosent. Utfasingen av fossile kilder er en pågående revolusjon i bransjen. For tiden investeres det i fornybare løsninger overalt, som for eksempel i Oslo, noe som trolig vil gi enda bedre tall framover.

Både Morken og Viddal trekker fram at "det fyres med søppel". Ja, nesten halvparten av fjernvarmen som ble produsert i fjor ble hentet fra forbrenning av restavfall. Men hva slags "fyring" er det snakk om? Siden 2009 har det heldigvis vært ulovlig å deponere restavfall og den mest miljøvennlige løsningen er å brenne det. Slik forbrenning må altså finne sted, uavhengig av fjernvarmen. Er det da galt av fjernvarmebedriftene å ta vare på den varmen som forbrenningen genererer? Å "fyre med noe annet" er i disse tilfellene ikke et alternativ, for avfallet må uansett i ovnen.

Det er selvsagt viktig at det bare er nødvendig forbrenning som finner sted, og at kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av plast og annet er så god som overhodet mulig i forkant. Det er et budskap vi jobber tett med Avfall Norge om. At energien fra dette restavfallet kan gi varme tilbake til bygningene i byen, er et miljøvennlig og framtidsrettet kretsløp fjernvarmen er stolt over å være en del av. Fossilt er det i hvert fall ikke.