onsdag 19. august 2015

Grønn, gjenvunnet varme

Daglig leder Heidi Juhler
i Norsk Fjernvarme
- Energigjenvinning er en fornuftig måte å behandle sorter avfall på – det er ren energi, slo statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet fast på Arendalsuka.

Han innledet på vårt seminar om "Urbane løsninger i lavutslippsamfunnet", som Norsk Fjernvarme arrangerte i samarbeid med Avfall Norge, KS Bedrift og Klimapartnere i sørlandsbyen fredag 14 august.

Det er kommunene som i praksis skal jobbe for Regjeringens null-vekst mål, påpekte Lunde. Det krever tettere byer, med konsentrert bygging om kollektive knutepunkt. Men den grønne økonomien handler også om ressursutnyttelse.

Det gjør nettopp Agder Energi Varme når de bruker gjenvunnet varme fra avfallsforbrenning og fra industri i Kristiansand.

"Enkelt, usynlig, effektivt" var direktør Torstein Melhus' beskrivelse om fjernvarme fra slik spillvarme og fjernkjøling fra sjøen. Og ikke et gram CO2 slippes ut ved å ta denne energien i bruk.

Alle bransjer skal kutte utslipp, men bedriftene kan bare kutte de utslippene de selv produserer.

Vi som jobber med fjernvarme skal erstatte fossil energi med fornybare ressurser, og følge opp stortingets marsjordre om å fase ut fossil olje.

På samme måte skal industri og avfallssektor ta tak i sine utslipp, mens fjernvarmens rolle er å bruke den gjenvunne energien herfra, som ellers ville ha gått tapt, når alle andre tiltak er gjort.

Det er bare de som eier avfallet som kan gjøre tiltak der: som å gjenvinne plast, erstatte fossil plast med bioplast - eller fange karbonet i forbrenningsprosessen, slik Jannicke Gerner Bjerkås fra EGE fortalte om at de er i gang med å teste ut på Klemetsrud i Oslo.

Alle vi andre kan gjøre vår skjerv både hjemme, i kommunen og i næringslivet, ved å sortere, men først og fremst skape mindre søppel.

Det var full støtte for denne arbeidsdelingen fra Høyre, Venstre og SV i debatten som fulgte, men et lite vedheng henger alltid med når avfallsvarme diskuteres - denne gang fra Zero, som påpekte at det jo slippes ut CO2 ved avfallsforbrenningen.

Men poenget er altså dette: Den mest miljøvennlige behandlingen av sortert restavfall er forbrenning. Deponi er forbudt, blant annet fordi deponier gir et mye høyere utslipp av skadelige klimagasser. Varmen fra den lovpålagte avfallsforbrenningen er der altså uansett. Så spørsmålet er om man skal bruke denne energi eller ikke bruken den - eller  "Hva skal vi ellers bruke den til?"

Det soleklart mest effektive er å  bruke den til grønn, gjenvunnet fjernvarme. som Lunde helt riktig sa: Det er ren energi!

Et lite hjertesukk til slutt: Det er en stor styrke, men også et problem med grønn fjernvarme at den er usynlig. Det er flott i hverdagen, men ikke når man skal forklare fjernvarmen i aviser og på konferanser, som er nødvendig for at folk forstår den gode jobben som gjøres.

Derfor en oppfordring til alle som driver med fjernvarme, gjenvunnet energi og ressursutnyttelse – Gjør det usynlige synlig!