tirsdag 8. oktober 2013

Den nye regjeringen: Mykje kraft, men lite varme

Daglig leder Heidi Juhler
Den nye regjeringens energipolitikk inneholder mye kraft og olje, men mangler dessverre en strategi for å utvikle Norges store fornybare varmeressurser. Det er synd, for Norge har mye å tjene på et mer fleksibelt energisystem.

I de store byene står fjernvarme i dag for opptil 30 prosent av effekten i energisystemet på de kaldeste dagene. Alle strømkunder bør være veldig glad for at fjernvarmen tar ut denne effekten når kulda setter inn. Denne "fjernvarmebufferen" kan bli enda større etter stor utbygging av nettkapasitet de siste årene - hvis det satses på fortetting der rørene ligger.

Samtidig sørger nye, innovative teknologiske løsninger for at alt fra fjordvarme til solenergi kan benyttes i effektiv storskalaproduksjon av grønn varme, sammen med spillvarme fra avfall og industri som ellers ville gått tapt. Dette samfunnsregnskapet går i pluss. Når de store produsentene nå også har på plass fornybare spisslastløsninger, blir også miljøregnskapet svært positivt.

Fjernvarmeprodusentene har latt miljø være mer enn festtaler og sørget for at fossile energikildersnart er historie i fjernvarmen i Norge. Den nye regjeringen kommer til dekket bord, med en fjernvarmenæring som står klar til å levere enda mer fornybar varme, slik at Norge vil ha mindre behov for fossil energiimport når kulda setter inn. Det er synd at dette ikke reflekteres i regjeringserklæringen.
Samtidig er det bra at regjeringen vil ha et sterkt og målrettet Enova, og at utfasingen av oljefyrer skal skjer fortere. Det er også positivt at regjeringen vil satse på Norge som en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og energiproduksjon, men skuffende at regjeringserklæringen i liten grad legger vekt på den viktige rollen fornybar fjernvarme har å spille i lavutslippssamfunnet.

Når den nye regjeringen skriver at "en sterk kollektivsatsning vil gjøre at byene kan vokse og klimautslippene gå ned" klarer de ikke å se at de gjelder like mye for energi som for samferdsel.
Mest bekymringsfullt er det at erklæringen har en formulering som kan tolkes som en reversering av det pågående arbeidet med å fjernediskrimineringen av fjernvarme i Energimerkeordningen. Vi har nok av parodiske eksempler på hvordan ordningen i dag spenner beina under effektive, fornybare varmeløsninger ettersom fjernvarme vanskelig oppnår A-merke slik ordningen fungerer i dag.

Det er mye å ta tak i for fornybarnæringen framover. Vi har registrert at både Venstre og KrF er beredt til å føre regjeringen i en grønnere retning gjennom sitt arbeid i Stortinget. Det vil vi bidra til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar