torsdag 28. februar 2013

Hipt med fornybart?

Daglig leder Heidi Juhler
En hver adferds- eller samfunnsendring som får oppmerksomhet fra mennesker med høy anseelse vil øke sin utbredelse. Det er derfor kjendiser brukes i reklame. Det er derfor Bill Clinton talte under Obamas valgkampavslutning.

Nå har det fantastiske begynt å skje, at bruk av fornybar energi til varme, lys og transport blir omfavnet av store deler av befolkningen. Skuespillere, hotellkonger, arkitekter og filosofer leder an og forteller med stolthet om sine valg av miljøvennlige og CO2-gjerrige kontorbygg, hus, hytter og matretter. De flyr riktignok like mye rundt i verden på ferier og kongresser, men det blir kanskje uhipt snart?

Denne tendensen til å ville vise frem sin miljøvennlighet gir mye positivt, men kan kanskje ha noen uheldige sider. Hvis det er ønsket om å vise seg, så kan kanskje valg av energiløsning for det nye prestisjebygget være en solanlegg, eller en bauta av en vindmølle? Om CO2-regnestykket viser at det hadde vært mer miljøvennlig å koble seg til fjernvarmeanlegget som allerede ligger klart, gir det kanskje ikke like fine avisoppslag?

Vi har en stor oppgave å vise folk at fjernvarme kan være bærer for den mest miljøvennlige varmen, stadig mer uavhengig av fossilt brensel. Historier om nye løsninger i fjernvarmen blir godt mottatt hos lokalmedia. Bruk anledningene. Er det mulig for fjernvarmen å konkurrere med kjendisenes løsninger og de store byggenes miljøfaner ?