onsdag 5. februar 2014

Miljørevolusjonen i Oslo

Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
I morges la Hafslund fram sitt konsernresulat for fjoråret og det inneholdt en aldri så liten bombe for oss som er opptatt av miljøvennlig varme: Etter steinhard satsing på utfasing av fossile energikilder i Hafslunds store fjernvarmevirksomhet de siste årene, var andelen olje- og gass i 2013 krympet til bare 3 prosent!

Hafslund skriver følgende i sin børsmelding i morges:
Fjernvarmevirksomheten i Oslo er nå i praksis helt fornybar i et normalt år, med forbruk av bare 3 % olje og gass i 2013 som helhet. Reduksjonen i bruk av olje og gass fra 7% i 2012 er et resultat av idriftsettelsen av den nye pelletskjelen på Haraldrud og biooljekjelen på Rodeløkka.  
Her er det bare å ta av seg hatten for en svært målrettet satsing fra Norges største fjernvarmeaktør. Hafslund har altså mer enn halvvert fossilandelen fra året før, som inntil nå var regnet som et meget grønt år, og kuttet voldsomt fra nivåene "fra gammelt av". Med tanke på at den imponerende pelletskjelen på Haraldrud, også kalt en fjernvarmens Rolls Royce, først ble åpnet før jul, er det mulig at 2014-tallene kan bli enda bedre, og særlig med tanke på oljebruken i anleggene.

Satsingen til Hafslund føyer seg inn i tilsvarende satsing blant andre fjernvarmeaktører rundt omkring i landet, som over tid har satset tungt på å gjøre også den såkalte spisslasten i varmesystemene fornybar. Spisslasten er det man tyr til når gradestokken stuper på de kalde vinterdagene og man trenger ekstra trøkk for å levere nok effekt til kundene. I gamle dager var slik spisslast synonymt med fyringsolje, men slik er det heldigvis ikke lenger.

Vi i Norsk Fjernvarme jobber for tiden med å utvikle et verktøy som kan synliggjøre denne grønne satsingen, som bransjen kanskje har vært for lite flinke til å snakke om til sine kunder. Det er et svært spennende arbeid, som det kommer mer om på denne bloggen senere.

For i dag vier vi bloggen til å si et stort gratulerer til Hafslund!

Oppdatering: Her er Hafslunds oversikt over hvilke energikilder som ble brukt i fjernvarmen i fjor: