tirsdag 8. oktober 2013

Den nye regjeringen: Mykje kraft, men lite varme

Daglig leder Heidi Juhler
Den nye regjeringens energipolitikk inneholder mye kraft og olje, men mangler dessverre en strategi for å utvikle Norges store fornybare varmeressurser. Det er synd, for Norge har mye å tjene på et mer fleksibelt energisystem.

I de store byene står fjernvarme i dag for opptil 30 prosent av effekten i energisystemet på de kaldeste dagene. Alle strømkunder bør være veldig glad for at fjernvarmen tar ut denne effekten når kulda setter inn. Denne "fjernvarmebufferen" kan bli enda større etter stor utbygging av nettkapasitet de siste årene - hvis det satses på fortetting der rørene ligger.

Samtidig sørger nye, innovative teknologiske løsninger for at alt fra fjordvarme til solenergi kan benyttes i effektiv storskalaproduksjon av grønn varme, sammen med spillvarme fra avfall og industri som ellers ville gått tapt. Dette samfunnsregnskapet går i pluss. Når de store produsentene nå også har på plass fornybare spisslastløsninger, blir også miljøregnskapet svært positivt.

Fjernvarmeprodusentene har latt miljø være mer enn festtaler og sørget for at fossile energikildersnart er historie i fjernvarmen i Norge. Den nye regjeringen kommer til dekket bord, med en fjernvarmenæring som står klar til å levere enda mer fornybar varme, slik at Norge vil ha mindre behov for fossil energiimport når kulda setter inn. Det er synd at dette ikke reflekteres i regjeringserklæringen.
Samtidig er det bra at regjeringen vil ha et sterkt og målrettet Enova, og at utfasingen av oljefyrer skal skjer fortere. Det er også positivt at regjeringen vil satse på Norge som en foregangsnasjon innen miljøvennlig energibruk og energiproduksjon, men skuffende at regjeringserklæringen i liten grad legger vekt på den viktige rollen fornybar fjernvarme har å spille i lavutslippssamfunnet.

Når den nye regjeringen skriver at "en sterk kollektivsatsning vil gjøre at byene kan vokse og klimautslippene gå ned" klarer de ikke å se at de gjelder like mye for energi som for samferdsel.
Mest bekymringsfullt er det at erklæringen har en formulering som kan tolkes som en reversering av det pågående arbeidet med å fjernediskrimineringen av fjernvarme i Energimerkeordningen. Vi har nok av parodiske eksempler på hvordan ordningen i dag spenner beina under effektive, fornybare varmeløsninger ettersom fjernvarme vanskelig oppnår A-merke slik ordningen fungerer i dag.

Det er mye å ta tak i for fornybarnæringen framover. Vi har registrert at både Venstre og KrF er beredt til å føre regjeringen i en grønnere retning gjennom sitt arbeid i Stortinget. Det vil vi bidra til.

fredag 4. oktober 2013

De blåblå har mer grønn varme i vente

Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
Har du noen gang kjent den gode følelsen når noe du har jobbet hardt for over tid endelig begynner å gi resultater?

Denne uken kunne vi i fjernvarmebransjen glede oss over ny statistikk som viser at alt arbeidet med å fase ut gårsdagens fossile energikilder nå virkelig begynner å bære frukter. Bare litt over to prosent av energien i fjernvarmen i fjor kom fra olje - og vi har håp om at tallene i år kan bli enda bedre.

Det er en utvikling vi håper de blåblå regjeringsforhandlerne på Sundvollen er klar over, når de nå skal konkretisere hvordan regjeringen skal øke utbyggingen av fornybar energi.

Som Teknisk Ukeblad meldte i sin artikkel om våre gode tall, vil for eksempel Hafslund, som står for en tredel av fjernvarmeproduksjonen i Norge, denne vinteren kunne benytte fornybar spisslast fra sin nye biooljebaserte fjernvarmesentral på Rodeløkka sentralt i Oslo. Sentralen i den gamle sjokoladefabrikken til Freia er et imponerende stykke ingeniørkunst på små flater og de som har anledning burde møte opp når den offisielt åpnes 9. november.  I tillegg kommer Hafslund med et nytt pelletsanlegg på Haraldrud, som vil styrke fornybarandelen ytterligere.

Samtidig tenkes det nytt også mange andre steder i fjernvarme-Norge. Man kan jo bruke veldig mange forskjellige energikilder til å varme vann - og fjernvarmens styrke er at man sørger for å utnytte det i stor skala. Mange hevet nok øyenbrynene da Akershus Energi Varme satte i gang arbeidet med sitt solfangeranlegg på Lillestrøm som åpnet i juni. Etter noen måneders drift leverer anlegget over forventing - og ved hjelp av en stor termos som kan lagre varmtvann, brukte selskapet i september til og med solvarme som spisslast om morgenen i sitt fjernvarmesystem.

Andre steder er det fjordvarme som gjelder - som i miljøbyen Drammen. På Fjernvarmedagene i slutten av oktober arrangerer vi en befaring på Drammen Fjernvarmes nye varmesentral på Brakerøya, som effektivt og miljøvennlig bruker brakkvannet i Drammensfjorden til både varme og kjøling for bygninger i byen. Varmepumpen som brukes er faktisk helt unik i verdenssammenheng!

Det er moro å se hvordan disse selskapene, og veldig mange andre, for tiden presenterer storskalaløsninger med ny fornybarteknologi som også leverer på de kaldeste dagene. Satsingen gir både forsyningssikre, effektive løsninger og lavere utslipp. Det er en uslåelig kombinasjon landets nye regjering bør merke seg.