mandag 9. desember 2013

Er det ikke miljøvennlig å ta vare på spillvarme?

Kommunikasjonsjef
Trygve Mellvang-Berg
Enkelte aktører i pelletsbransjen er skeptiske til fjernvarme som miljøvennlig energiløsning i morgendagens bygg. Det har de ingen grunn til å være.

Hans Ivar Morken, daglig leder i Pemco Trepellets, er blant dem som stiller spørsmål ved fjernvarmens miljøverdi etter å ha deltatt på et møte om de nye energireglene som kan komme i neste utgave av byggteknisk forskrift (TEK15).
- Jeg registrerer at det trolig vil bli mer fokus på energikvalitet og mengde levert varme, det er bra, men når fjernvarme blir betegnet som miljøvennlig, skulle det gjerne vært mer fokus på hva fjernvarmeanleggene bruker som energibærere, det fyres jo med søppel, som inneholder mye plast, og det fyres med gass på toppen, sier Morken til VVS-forum.
Odd Viddal, teknisk sjef ved Roth Nordic, følger opp i samme leie. Han undrer seg over at "man ikke snakker om hva man fyrer med" når det gjelder fjernvarme.

For å ta det første først. Vi i Norsk Fjernvarme snakker mye "om hva vi fyrer med". Vi gjør det vi kan for å få mer oppmerksomhet om hvor våre medlemmer henter energien fra - og det kan være fra så mangt. Nærmest hva som helst kan brukes til å varme vannet i fjernvarmerørene. Det dukker opp nye anlegg for solvarme, fjordvarme og effektiv forbrenning av pellets blant mye annet, mens fossile brensler er på full fart ut av bildet.

Vi sendte ut en pressemelding tidligere i høst, som  blant andre Teknisk Ukeblad slo opp, hvor den nasjonale fjernvarmemiksen går klart fram. Olje utgjorde i fjor bare 2,4 prosent av energikildene, mens gass lå på 5 prosent. Utfasingen av fossile kilder er en pågående revolusjon i bransjen. For tiden investeres det i fornybare løsninger overalt, som for eksempel i Oslo, noe som trolig vil gi enda bedre tall framover.

Både Morken og Viddal trekker fram at "det fyres med søppel". Ja, nesten halvparten av fjernvarmen som ble produsert i fjor ble hentet fra forbrenning av restavfall. Men hva slags "fyring" er det snakk om? Siden 2009 har det heldigvis vært ulovlig å deponere restavfall og den mest miljøvennlige løsningen er å brenne det. Slik forbrenning må altså finne sted, uavhengig av fjernvarmen. Er det da galt av fjernvarmebedriftene å ta vare på den varmen som forbrenningen genererer? Å "fyre med noe annet" er i disse tilfellene ikke et alternativ, for avfallet må uansett i ovnen.

Det er selvsagt viktig at det bare er nødvendig forbrenning som finner sted, og at kildesortering, gjenbruk og materialgjenvinning av plast og annet er så god som overhodet mulig i forkant. Det er et budskap vi jobber tett med Avfall Norge om. At energien fra dette restavfallet kan gi varme tilbake til bygningene i byen, er et miljøvennlig og framtidsrettet kretsløp fjernvarmen er stolt over å være en del av. Fossilt er det i hvert fall ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar