mandag 23. desember 2013

Ut av skyttergravene og inn i det nye året


Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
Utgangen av året er som alltid fylt med refleksjoner i de fleste bransjer. For  meg er det salige John Lennon og Yoko Ono som oppsummerer tilstanden: War is over - if you want to!

Sammenhengen er kanskje litt søkt, men John og Yokos klassiker dukket opp i hodet mitt etter flere konstruktive møter nå på tampen av året med relaterte myndigheter og bransjeorganisasjoner. Kanskje skyldes det at året så langt for mange var preget av, om ikke krig, så i hvert fall høyrøstet debatt knyttet til Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) sitt arbeid med nye energiregler i teknisk byggforskrift (TEK15). Men stemningen fra disse møtene fikk meg til å ville dele ut noen virtuelle blomster til folk vi kommer til å snakke og diskutere mer med i 2014.

Den første går rett og slett til Dibk. Arbeidet med TEK15 er en formidabel jobb og det er ikke enkelt når byggebransjen og energibransjens verdensbilder møtes i debatt om tekniske veivalg som helst skal stå seg i et hundreårsperspektiv og samtidig bidra til ganske så kortsiktige utslippsmål. Direktoratet skal ha ros for en lydhør og åpen linje i arbeidet så langt - og heldigvis har energibransjen etterhvert klart å komme med konstruktive innspill i en debatt som i starten var solid plantet i byggverdenen. Flere innspill kommer på nyåret. Vi er derfor veldig spent på hva som til slutt blir innholdet i "den lukkede konvolutten" med direktoratets forslag som skal leveres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i februar.

Den andre blomsten går til Norsk Teknologi. De som har fulgt debatten de siste årene, har nok fått med seg at vi ofte har vært uenige i sentrale spørsmål om rammevilkår, noe som også er tydelig på deres hjemmeside, og da blir det lett at man sitter på hver sin tue hver gang spørsmål vi begge er opptatt av dukker opp på dagsorden. Kudos, som det heter her på internett, går derfor til NTs direktør for næringspolitikk, Tore Strandskog, som takket ja til å delta på et møte "med fienden" i Energi Norges fagforum varme i november. Den dialogen fortsetter allerede i januar, ettersom både vi og NT kikker på alternativer for en tredje vei i TEK15-debatten om systemgrenser.

Den tredje blomsten går til noen som i utgangspunktet står oss nær, men som vi definitivt trenger å styrke samarbeidet med: VVS-foreningen. Fagsjef Knut Olav Knudsen skal ha stor ros for med et kritisk blikk på egen bransje å ha tatt tak i sentrale spørsmål rundt vannbårne varmeløsninger. Hvorfor er ikke rørleggerne mer på hugget i dette markedet? Vi er mange som står hardt på at vannbårne systemer i bygg er avgjørende viktig for å sikre den energifleksibiliteten Norge trenger i framtiden, men da må de systemene faktisk fungere. Og der har rørleggerbransjen en nøkkelrolle, noe vi også klart ser. Agder Energi Varme har gjennom året hatt et spennende prosjekt hvor de har gått inn i byggene for å se på hvordan man kan gjøre de vannbårne løsningene enklere, bedre og rimeligere. Efaringene derfra, og Knudsens tanker, kombinert med interesse fra flere aktører på byggsiden, gjør at vi nå setter i gang et felles arbeid på tvers av bransjeorganisasjonene. Målet er å samle og vise fram de gode løsningene og sørge for at markedet etterspør dem. Dette kommer det mer om på nyåret.

Det er selvsagt mange flere blomster som kunne deles ut, men jeg nøyer meg nå med en fellesblomst til alle dere som kommer ut av gamle skyttergraver og tenker nytt.  John og Yokos kommentar til verdens tilstand sitter som alltid tungt i magen og er en preken vi alle burde minne hverandre på når champagnekorkene skytes inn i det nye året.

Helt til slutt et lite postkort til dere alle fra fantastiske Harstad hvor vi i Norsk Fjernvarme hadde vårt årsmøte i mai. Vi tar med oss godstemningen derfra inn i 2014. Godt Nytt År!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar