fredag 8. august 2014

Kortslutninger fra Norsk Teknologi

Kommunikasjonssjef
Trygve Mellvang-Berg
Norsk Teknologi-direktør Tore Strandskog blander sammen tilknytningsplikt for fjernvarme og kostnader ved vannbåren varme i en uredelig røre i sin kamp for elektriske oppvarmingsløsninger.

I et innlegg på vvsaktuelt.no 6. august går Strandskog hardt ut mot tilknytningsplikten norske kommuner har mulighet til å innføre i konsesjonsområder for fjernvarme. Den "hindrer nytenking og energiløsninger i bygg" og er "et alvorlig inngrep i forbrukernes valgfrihet", får vi vite. Det er lov å mislike politiske vedtak, men det kreves et noe høyere presisjonsnivå enn det Strandskog oppviser når det skal argumenteres mot dem.

En av kortslutningene fra Strandskog er å sette lavenergibygg og fjernvarme opp mot hverandre. Selv om varmebehovet per kvadratmeter går ned med nye byggekrav, går antallet kvadratmeter opp i de sentrale strøkene hvor fjernvarmen finnes – i takt med den store urbaniseringen Norge opplever. For store boligblokker kommer det stabile behovet for tappevann og baderomsvarme hele året i tillegg. Det gjør at det fortsatt vil være et betydelig varmebehov som må dekkes.

Norge trenger både fjernvarme og lavenergibygg. Rasjonale bak tilknytningsplikten er at kommunene ønsker å utnytte det åpenbare, samfunnsøkonomiske potensialet ved å se dette behovet i sammenheng, framfor at det bygges energisentraler i hver bykjeller. Slik sikrer man at byene utrustes med infrastruktur som gjør det mulig å forsyne bygningene med miljøvennlig energi i stor skala også når det er som kaldest på vinteren.

En annen kortslutning fra Strandskogs side er å blande sammen anleggsbidrag for tilknytning til fjernvarme med utgiftene en utbygger har til installering av et vannbårent varmesystem. Dette er to forskjellige ting, noe Strandskog egentlig vet godt. I rapporten Norsk Teknologi førte i pennen i 2012, som Strandskog viser til i sitt innlegg, påpekes det helt korrekt at "de 
fleste
store bygg uansett 
installerer 
vannbaser t
distribusjonssystem
for
 varme
 og
 eventuelt 
kjøling" uavhengig av tilknytningsplikten, siden dette følger av paragraf 14.7 i byggeteknisk forskrift.

Vannbåren varme og kjøling er gjerne selve forutsetningen for å realisere de prosjektene med høye energimål som Strandskog mener tilknytningsplikten hindrer. I hans egen rapport trekkes lokal solvarme og varmepumpe fram som alternativer til fjernvarme. Begge disse løsningene krever vannbårne systemer for å komme til sin rett. Derfor blir det nok en klar kortslutning når Strandskog mener ekstrakostnader for vannbåren varme er et argument mot tilknytningsplikten.

Konklusjonen blir at Strandskog tydeligvis ønsker å fjerne fleksibiliteten vannbårne løsninger gir et bygg og isteden låse dem til alternativet, som er "elektriske varmeløsninger i hele byggets levetid". Det er en ærlig sak, men da kan vi virkelig snakke om "et alvorlig inngrep i forbrukernes valgfrihet". Og hvordan en retur til helelektrisk oppvarming kan betegnes som "nytenkning om energiløsninger i bygg" er en kortslutning det er vanskelig å forstå.

(Dette innlegget ble opprinnelig publisert av VVS-aktuelt fredag 8 august 2014)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar